BLOg MENU T.TECH

Student

มุมนักศึกษา ตรวจสอบผลการเรียน ดูตารางเรียน ตารางสอบ ดาวน์โหลดไฟล์แบบคำร้องต่าง ๆ

Online Classroom

ห้องเรียนออนไลน์ นักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลในบทเรียนย้อนหลังได้ทุกที่ ทุกเวลา

Dual Vocational Education (MOU)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทชั้นนำ ข้อมูลนักศึกษาในระดับทวิภาคี ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ

SAR

งานประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ วิทยาลัย ที.เทค

Information Systems

ระบบสารสนเทศ

Gallery

รวมภาพ วิดีโอ งานกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย ที.เทค

โครงการ 3ม.

      วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม มีหลักสูตรทวิภาคี ทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ภายใต้โครงการ 3ม. (มีเงิน  มีงาน  มีวุฒิ) ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน…

 

      เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน และเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา เรียนที่ ที.เทค และทำงานไปพร้อมๆกัน

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
ประมวลภาพกิจกรรม

 – ข่าวประชาสัมพันธ์ – 

– โครงการวิชาการบริการวิชาชีพ ซึ่งวิทยาลัยที.เทค จะออกให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) และชุมชน ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 …………………………………………………………..คลิกอ่านต่อ
– กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562  ในวันที่  17 กรกฎาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  15.30 น.เป็นต้นไป……………………………………………………………..คลิกอ่านต่อ
 – ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่  “ที.เทคจัดให้ น้องใหม่ไหวหรอ” พบกันคอนเสิร์ต “อาม ชุติมา” และ “วงpeacock ” ในวันศุกร์ที่  21 มิถุนายน 2562 …………..คลิกอ่านต่อ

รางวัลและผลงาน

   จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัย ที.เทค ได้ส่งเสริมสนับให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ก้าวทันต่อศตวรรษที่ 20.. 

   ผลงานรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านมา….

Read More

วิสัยทัศน์ ผู้บริหารวิทยาลัยที.เทค

INFORMATION T.TECH

อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อสื่อสาร กับวิทยาลัยที.เทค ผ่านทาง แอพลิเคชั่น Line@