กิจกรรม ที.เทค

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมรับน้อง 2562
กิจกรรมรับน้อง 2562
ปัจฉิมนิเทศ 61
ปัจฉิมนิเทศ 61
สปอร์ทเดย์ที.เทค 61
สปอร์ทเดย์ที.เทค 61