เกี่ยวกับ ที.เทค

ปฎิทินกิจกรรมเดือน มกราคม 2561

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561
เขียนโดย ที.เทค

ปฏิทินปีใหม่ ที.เทค

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2560
เขียนโดย ที.เทค

ปฎิทินการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2560
เขียนโดย ที.เทค

ปฎิทินกิจกรรมเดือนธันวาคม 60

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560
เขียนโดย ที.เทค

ยื่นคำร้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2560
เขียนโดย ที.เทค

เรื่อง  ยื่นคำร้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

        ขอให้นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ยื่นคำร้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

พร้อมแนบหลักฐาน ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2560 นำส่งได้ที่ อ.ฐิตาภรณ์  ชัยรังเท่านั้น

ติดต่อเรา (ที.เทค)
เลขที่  47  หมู่  6   ตำบลธาตุพนม
  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 48110
Tel.042-532027
Fax.042-532028
thatphanom.techno@gmail.com
www.t-techno.ac.th
แผนที่