รูปภาพกิจกรรม

กรอง

ร่วมปฏิบัติธรรมรำลึกวันพระธาตุพนมล้ม

ร่วมปฏิบัติธรรมรำลึกวันพระธาตุพนมล้ม 11/08/2560 ชมรูปทั้งหมด  

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาปี 08/07/2560

สามารถชมรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี้       

ช่วยน้ำท่วม 2560

 

คณะครูออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ชมภาพทั้งหมด      

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาปี 20/07/2559

  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาปี 20/07/2559

สามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่นี้     

 

ปัจฉิมนิเทศปี 2/3/2559

มอบปริญญาบัตรนักศึกษาเรียนจบปีการศึกษา 2559

สามารถชมรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี้       

ติดต่อเรา (ที.เทค)
เลขที่  47  หมู่  6   ตำบลธาตุพนม
  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 48110
Tel.042-532027
Fax.042-532028
thatphanom.techno@gmail.com
www.t-techno.ac.th
แผนที่