รูปภาพกิจกรรม

กรอง

แข่งขันทักษะวิชาชีพ 29/11/2559

แข่งขันทักษะวิชาชีพ 29/11/2559 สามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่นี้    

ติดต่อเรา (ที.เทค)
เลขที่  47  หมู่  6   ตำบลธาตุพนม
  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 48110
Tel.042-532027
Fax.042-532028
thatphanom.techno@gmail.com
www.t-techno.ac.th
แผนที่