โครงการ 3 ม

หมวด: mou เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560 เขียนโดย ที.เทค

ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยที.เทค และ บริษัทชั้นนำในประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน และเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามรถของนักศึกษา เป็นโครงการ ที่จะให้โอกาส ผู้ที่จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ให้เข้าทำงานจริงๆในสถานประกอบการณ์ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียง มีโอกาสเป็นพนักงานเต็มเวลา มีรายได้ประจำ สวัสดิการต่างๆเหมือน พนักงานทั่วไป จัดหาที่พัก และที่สำคัญบริษัทจะให้การสนับสนุนนักศึกษาในโครงการ 3 ม. ได้ศึกษาต่อ ในระดับ ปวส.

เราจะได้อะไรจาก โครงการ 3ม.?

1. ไม่ตกงาน 100% เพราะทุกคนจะได้ทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย
2. ได้เงินเดือนประมาณ 10,000 - 15,000 บาท (ขึ้นกับความสามารถ และสวัสดิการของแต่ละบริษัท)
3. ได้เรียนต่อในระดับ ปวส.  
4. ได้ประสบการณ์ ซึ่งสำคัญมากๆ ต่อความก้าวหน้าทางด้าน รายได้ และตำแหน่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัครร่วมโครงการ

1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) , ปวช. หรือ เทียบเท่า
2. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
3. สามารถทำงานในกรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี,ชลบุรีและนครราชสีมาได้
4. สอบสัมภาษณ์ผานจากบริษัทฯ
5. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการกำหนด

 

 

ฮิต: 398
ติดต่อเรา (ที.เทค)
เลขที่  47  หมู่  6   ตำบลธาตุพนม
  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 48110
Tel.042-532027
Fax.042-532028
thatphanom.techno@gmail.com
www.t-techno.ac.th
แผนที่