สิ่งที่ต้องรู้ก่อนสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561

สนามสอบ V-NET 61

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ระดับ ปวช.

เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และจำนวนข้อสอบ

ระดับ ปวส.

เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และจำนวนข้อสอบ

Facebook Comments