ประชาสัมพันธ์​ นักศึกษาชั้นปีที่​ 3​ ส่งเอกสารการฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ

ประกาศ..งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนศ.ชั้นปีที่ 3 ส่งสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 น.-16.30 น. กับอาจารย์โชติกา ยาสา...
Read More

26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัย ที.เทค ทุกคนร่วมกันต่อต้านยาเสพ https://www.youtube.com/watch?v=WkNRe5sZJHM วันต่อต้านยาเสพติดโลก https://www....
Read More

ประกาศ แจ้งการหยุดเรียน

แจ้งเร่งด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะประธาน ศบค.จังหวัด แจ้งให้สถานศึกษาทุกที่ในสังกัดงดการจัดการเรียนการสอนแบบ onsite ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนา...
Read More

เรียนออนไลน์ช่วงหยุดตามมาตรการ สบค.นครพนม

...ในช่วงที่วิทยาลัยปิดตามมาตรการของ ศบค.นครพนม ให้นักศึกษาเข้า “เรียนออนไลน์ ตามวันและเวลาของตารางเรียนปกติ” โดยแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนจะส่งลิงค์ไ...
Read More