แจ้งเร่งด่วน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะประธาน ศบค.จังหวัด แจ้งให้สถานศึกษาทุกที่ในสังกัดงดการจัดการเรียนการสอนแบบ onsite ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในพื้นที่ วิทยาลัยสามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบอื่น เช่น onair online onhand ondemand
…ให้นักศึกษาติดตามข่าวสารและรูปแบบการเรียนการสอนทางเพจวิทยาลัย