…ในช่วงที่วิทยาลัยปิดตามมาตรการของ ศบค.นครพนม ให้นักศึกษาเข้า “เรียนออนไลน์ ตามวันและเวลาของตารางเรียนปกติ” โดยแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนจะส่งลิงค์ไปที่ไลน์กลุ่มห้องของนักศึกษา และให้นักศึกษาคลิกที่ลิงค์เพื่อเข้าเรียน…….
เริ่มเรียน ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564
#การ์ดอย่าตกนะครับนักศึกษา