ประกาศ..งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นศ.ชั้นปีที่ 3 ส่งสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 น.-16.30 น. กับอาจารย์โชติกา ยาสาไชย เท่านั้นโดย นศ.จะต้องส่งด้วยตัวเอง และสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะต้องเขียนให้ครบเรียบร้อยก่อนนำส่ง หาก นศ.คนใดไม่สามารถนำเอกสารมาส่งในวันเวลาที่กำหนดได้ เกรดจะเป็น มส.ทั้งที แจ้งเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป