วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม

47 หมู่ 6 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม 48110
Tel.042-532027 Fax.042-532028
E-mail : thatphanom.techno@gmail.com


ADD FRIENDS


Facebook


Twitter


Youtube

วิสัยทัศน์ผู้บริหารวิทยาลัย ที.เทค